Tekst dr. Michała Krotoszyńskiego w publikacji zat. „Democracy, Legal Education, and the Political” 

18 stycznia 2023

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się książka pod redakcją dr. Michała Paździory i dr. Michała Stambulskiego zat. “Democracy, Legal Education, and the Political” będąca pokłosiem zorganizowanego w 2017 r. we Wrocławiu Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists. Wśród tekstów 11 autorów z Polski, Rumunii, Chorwacji, Węgier i Słowacji, znalazł się tekst autorstwa dr. Michała Krotoszyńskiego pt.: “Education and Democratic Values from the Transitional Justice Perspective”, który koncentruje się na zagadnieniu internalizacji wartości demokratycznych poprzez edukację (w tym edukację prawniczą). Jego celem jest dostarczenie teoretycznych podstaw tego zjawiska, zaś główną tezą twierdzenie, że jego osią jest transformacja rządzonych, będących do tej pory obiektem państwowej przemocy – w świadomych swoich praw obywateli. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tekstem Pana Doktora i z całą publikacją