Dr Juliusz Sawarzyński laureatem I nagrody w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską miesięcznika „Rejent”

28 czerwca 2022

W dniu 25 czerwca 2022 r. dr Juliusz Sawarzyński został laureatem I nagrody w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa o notariacie, prawa prywatnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Konkurs został zorganizowany przez Radę Programową miesięcznika „Rejent” oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w nim mogli wziąć autorzy prac, którzy na ich podstawie uzyskali stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. 

Zwycięska rozprawa dr. Juliusza Sawarzyńskiego pod tytułem „Podstawy odmowy dokonania czynności notarialnej” została obroniona na naszym Wydziale w 2020 r. Promotorem rozprawy był prof. UAM dr. hab. Marcin Walasik.