Demokracja źle działa w krajach, gdzie są upolitycznione media. Wywiad z prof. UAM dr. hab. Michałem Urbańczykiem

28 czerwca 2022

W dniu 26 czerwca br. na stronach portalu Euractiv.pl opublikowano wywiad z prof. UAM dr. hab. Michałem Urbańczykiem zatytułowany „Demokracja źle działa w krajach, gdzie są upolitycznione media”. Odpowiadając na pytania dotyczące bieżącej polityki w państwach Unii Europejskiej oraz roli mediów w europejskich demokracjach XXI wieku prof. Urbańczyk podkreślił, że tam gdzie media są upolitycznione, istnieje problem z funkcjonowaniem demokracji. W takich państwach niewłaściwie funkcjonuje jeden z kluczowych elementów systemu, czyli czwarta władza i nie można mówić o realizacji funkcji kontrolnej prasy. W wywiadzie padły także pytania o wybory na Węgrzech i we Francji oraz o politykę Unii Europejskiej wobec Rosji w kontekście napaści na Ukrainę.  

EURACTIV.pl to niezależny portal informacyjny i jedyne w Polsce medium zajmujące się wyłącznie polityką europejską. Na jego stronach znaleźć można najnowsze informacje na temat wydarzeń politycznych i społecznych dziejących się w Europie.  

Więcej na stronie: https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/interview/demokracja-zle-dziala-w-krajach-gdzie-sa-upolitycznienie-media-wywiad/