Wyróżnienie dla dra Łukasza Szoszkiewicza w LVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” 

28 czerwca 2022

Mamy przyjemność poinformować, że Sąd Konkursowy LVII Ogólnopolskiego Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dyscypliny nauk prawnych postanowił przyznać Panu Doktorowi Łukaszowi Szoszkiewiczowi wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Paradygmat Big Data a obowiązki państw wynikające z praw w dziedzinie nauki ustanowionych w art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych”. Promotorem nagrodzonej pracy doktorskiej był Pan prof. dr hab. Zdzisław Kędzia.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

Na podstawie rozprawy została opublikowana monografia pt. „Dostępność danych w czasach sztucznej inteligencji a prawa człowieka w dziedzinie nauki”. Fragmenty rozprawy doktorskiej oraz monografii powstały w ramach badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego pt. „Rola nauki i danych w czasach Sztucznej Inteligencji – obowiązki państw w zakresie zarządzania danymi w świetle art. 15 ust. 1 lit. b) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2018/31/N/HS5/01592).