Zaproszenie na wykład dr Marleny Sakowskiej-Barły

10 stycznia 2023
Czas na RoDoOo - Chroń siebie i swoje dane osobowe!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji do udziału w wykładzie dr Marleny Sakowskiej-Barły pt. „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”.

dr Marlena Sakowska-Baryła – doktor nauk prawnych; radca prawny, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert” oraz wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym oraz prawnych aspektach sztucznej inteligencji.

Wykład odbędzie się 11 stycznia o godz. 19:00 za pomocą Platformy MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA0NTM5ZDktNjI2Zi00Y2NlLWEzYTUtZGRkMGI1NjYyN2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f508c8-43c5-472f-b630-60eb15833b28%22%7d