Zaproszenie na wykład dr Beaty Koniecznej-Drzewieckiej

10 stycznia 2023
Czas na RoDoOo - Chroń siebie i swoje dane osobowe!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji do udziału w wykładzie dr Beaty Koniecznej-Drzewieckiej pt. „Praktyczne wskazówki dotyczące pracy Inspektora Ochrony Danych”.

dr Beata Konieczna-Drzewiecka – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW); wykładowca i autorka opracowań z problematyki ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu ochrony danych osobowych. W 2018 r. członek grupy roboczej zajmującej się przygotowaniem opracowania „RODO dla administracji” w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2010 r. członek zarządu Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego; uczestnik projektu badawczo-rozwojowego „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inspektor Ochrony Danych w administracji publicznej.

Wykład odbędzie się 12 stycznia o godz. 16:30 za pomocą Platformy MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI2YzgyNDktMjBkYS00NGM1LTgwMmItMWY2M2RmOTZiNTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f508c8-43c5-472f-b630-60eb15833b28%22%7d