Wydziałowy konkurs prawa podatkowego

11 kwietnia 2023

Zakład Prawa Finansowego we współpracy z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz Wielkopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza do udziału w konkursie prawa podatkowego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 9:00, natomiast drugi etap odbędzie się 15 maja w godzinach 9:00-12:00.

Pierwszy etap konkursu to test wielokrotnego wyboru. Zakres materiału wyznaczony jest przez zakładowy podręcznik: A. Gomułowicz, D. Mączyński „Podatki i prawo podatkowe”, Wolters Kluwer, 2022. Jeżeli wyniki testu nie pozwolą na wyłonienie finalistów organizatorzy zaproponują dodatkową formę kwalifikacji do kolejnego etapu konkursu.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 6 osób. Drugi etap polegać będzie na symulacji rozprawy przed sądem administracyjnym na podstawie przydzielonego kazusu. W jury zasiądą przedstawiciele organizatorów konkursu.

W konkursie przewidziano:

1. nagrody pieniężne w następującej wysokości:

1 miejsce: 2500 zł brutto

2 miejsce: 1500 zł brutto

3 miejsce: 1000 zł brutto

Fundator nagrody: Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

2. Voucher o wartości 3000 zł (1 miejsce), 2000 zł (2 miejsce), 1500 zł (3 miejsce) na udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Fundator nagrody: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski.

3. Nieodpłatny staż w organach KAS.

Każdy z organizatorów konkursu odpowiada z osobna za wydanie fundowanych przez siebie nagród.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia na adres: edgar.drozdowski@amu.edu.pl. W konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, kierunku studiów oraz adresu mailowego. Po zamknięciu naboru uczestników, zostaniecie Państwo powiadomieni o dokładnym miejscu organizacji testu drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia w przygotowaniach!