Wydział Studiów Edukacyjnych UAM zapraszam do udziału w badaniu.

26 maja 2022

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM zapraszam do udziału w badaniu dotyczącym poziomu akceptacji feminatywów odnoszących się do zawodów i stanowisk.

Badanie jest skierowane do pracowników/czek naukowych, dydaktycznych oraz studentów/ek UAM. Rozpoczęto je w lutym 2022. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10 minut.

Narzędzie można wypełnić tylko raz.

Link do badania: https://amuedu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Up3NOtpJ7Fnr8i

Zespół badawczy: Międzywydziałowa Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Płeć i Język.

Osoba do kontaktu: Martyna Zachorska, marzac@amu.edu.pl