ENEA Operator Spółka z o.o. wśród interesariuszy Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

26 maja 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do grona interesariuszy WPiA UAM w Poznaniu dołączyła Enea Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W dniu 24 maja 2022 roku zawarte zostało pomiędzy sygnatariuszami porozumienie obejmujące współpracę na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku energetycznego Polski i Unii Europejskiej. Planowane obszary współpracy obejmować będą organizację praktyk dla studentów WPiA UAM, wykładów i seminariów, programów edukacyjnych, a także możliwość wspólnego realizowania projektów naukowo-badawczych, stanowiąc istotny element strategii rozwoju wydziału. Współpraca z ENEA Operator, której zasady i obszary realizacji ustalone zostały przez Dziekana WPiA UAM prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka oraz Radosława Pobola – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych ENEA Operator Sp. z o. o. i prof. US dr. hab. Wojciecha Drożdża Wiceprezesa ENEA Operator Sp. z o. o.  ds. innowacji i logistyki, to przykład realizacji wizji rozwoju WPiA UAM opierającej się na nieodzownej synergii nauki  i biznesu.