Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ubezpieczeń społecznych

7 sierpnia 2023

Uprzejmie informujemy o trzeciej edycji Konkursu ogłoszonego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

·         najlepsza praca licencjacka,

·         najlepsza praca magisterska,

·         najlepsza praca doktorska.

 

Do trzeciej edycji konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2020 r. a 31 lipca 2023 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac:

·         temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych,

·         wymaganym językiem pracy jest język polski,

·         pracę do konkursu można zgłosić tylko raz,

·         zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

 

Jak należy zgłosić prace do konkursu:

 

1.       Komplet dokumentacji na konkurs należy przesłać na adres konkurs_zus@zus.pl

2.       Dokumentację należy przesłać w formacie DOC lub PDF.

3.       W temacie albo tytule maila przekazującego dokumentację należy wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową”.

4.       Komplet dokumentacji obejmuje:

a.       egzemplarz pracy w wersji elektronicznej, tj. w formacie DOC;

b.      skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;

c.       streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;

d.      w przypadku prac licencjackich i magisterskich skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu lub według innego wzoru, który zawiera zakres danych zgodny ze wskazanym załącznikiem nr 2;

e.      krótki biogram autora;

f.        skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora;

g.       rekomendacja promotora bądź opiekuna naukowego pracy zawierająca informacje o walorach naukowych i aplikacyjnych pracy, które decydują o jej zgłoszeniu do Konkursu;

h.      opinia recenzentów pracy.

Ważne!

Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Najważniejsze terminy to:

 

·         30 września 2023 r. – zgłoszenie prac do trzeciej edycji konkursu,

·         luty 2024 r. – ogłoszenie laureatów,

·         30 czerwca 2024 r. – publikacja nagrodzonych prac.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na stronie: https://www.zus.pl/uczelnie/konkurs-prezesa-zus-na-najlepsza-prace-licencjacka-magisterska-oraz-doktorska-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych

 

Kontakt do organizatorów konkursu: konkurs_zus@zus.pl oraz robert.marczak@zus.pl.

 

Plakat konkursu