Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!

29 grudnia 2022
Czas na RoDoOo - Chroń siebie i swoje dane osobowe!

Z przyjemnością informujemy, że na Wydziale Prawa i Administracji UAM ruszył projekt naukowy „Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!”. Kierownikiem projektu, a jednocześnie autorem jest Wiceprezes Koła Naukowego Administratywistów UAM „Ad rem” – Patryk Pieniążek.

Opiekunem naukowy projektu została dr Maria Jędrzejczak, która jednocześnie pełni funkcje Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Projekt, adresowany do studentów Wydziału, ma na celu popularyzację wiedzy na temat ochrony danych osobowych, która nie jest przedmiotem obligatoryjnym w toku studiów prawniczych, jak i administracyjnych. Wiedza ta natomiast będzie przydatna w późniejszej działalności zawodowej, w której coraz częściej pojawiają się problemy z zakresu problematyki big data.

Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęły osoby specjalizujące się w zakresie ochrony danych osobowych, które poprowadzą wykłady dla studentów. Wśród prelegentów znalazły się Panie:

  1. dr Marlena Sakowska-Baryła – Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych;
  2. dr Beata Konieczna-Drzewiecka – Praktyczne wiadomości dotyczące pracy Inspektora Ochrony Danych;
  3. dr Lucyna Staniszewska – Model karania za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z przepisami;
  4. dr Maria Jędrzejczak – Prawo do bycia zapomnianym w Internecie.

W ramach projektu również został przewidziany konkurs wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

Jednocześnie należy wskazać, że projekt otrzymał dofinansowanie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Tomasza Nieboraka.

Wśród sponsorów projektu znalazła się również firma UMA Investments Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Czas na RoDoOo - Chroń siebie i swoje dane osobowe!