Badania ewaluacyjne Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM

21 lipca 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich członków i członkinie społeczności uniwersyteckiej do wypełnienia ankiety w ramach badań realizowanych na Wydziale Socjologii we współpracy z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM.

Celem badań jest analiza różnych obszarów działań Biura, kontaktu z nim, jego widoczności w przestrzeni Uniwersytetu i opinii na temat jego funkcjonowania. Ważnym aspektem badań jest odbiór działalności Biura przez szeroką społeczność uniwersytecką oraz dotarcie do generalnych opinii na temat dostępności UAM dla osób o różnym stopniu sprawności. Poprzez wypełnienie ankiety mogą Państwo przyczynić się do tworzenia oferty odpowiadającej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://tiny.pl/938d5

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut. Odpowiedź na każde pytanie jest dobrowolna. Wyniki ankiety będą przedstawione w sposób zbiorczy w raporcie, który będzie miał za zadanie wspomóc codzienną pracę Biura.

Projekt realizowany jest w ramach zajęć o nazwie „Ćwiczenia terenowe” przez studentki i studentów Wydziału Socjologii UAM, a koordynują go dr Jacek Kubera (j.kubera@amu.edu.pl) i mgr Magdalena Popławska (magdalena.poplawska@amu.edu.pl).

Serdecznie zachęcamy do udostępnienia linku do ankiety osobom potencjalnie zainteresowanym.

Informacja na stronie Wydziału Socjologii UAM: https://socjologia.amu.edu.pl/aktualnosci/843-badania-ewaluacyjne-dzialalnosci-biura-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami-uam

Z poważaniem, Koordynatorzy i uczestnicy badania ewaluującego pracę Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM