Seminarium naukowe „Selected legal and economic issues related to running agricultural activities in Poland and Ukraine”

22 lipca 2022

Wydział Prawa Uniwersytetu w Lucernie, Szwajcaria oraz Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska, Wydziału Prawa i Administracji UAM serdecznie zapraszają do udziału w seminarium pod tytułem Selected legal and economic issues related to running agricultural activities in Poland and Ukraine” (Wybrane prawne i ekonomiczne zagadnienia prowadzenia działalności rolniczej w Polsce oraz w Ukrainie).

Seminarium odbędzie się 26 lipca 2022 r. godz. 15.00-16.30 w j. angielskim w formie hybrydowej, tj. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lucernie, ul. Frohburgstrasse 3 (Universität Luzern, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Frohburgstrasse 3, Luzern) sala nr 4.B02  oraz w formie zdalnej na platformie Zoom https://unilu.zoom.us/j/63901680094?pwd=Uy9qK0t0UVFyUkMrU2ZWaUlPV3lyQT09

Meeting-ID: 639 0168 0094, Kenncode: 596401

Program Seminarium

Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Roland Norer,  Uniwersytet w Lucernie –  Otwarcie Seminarium

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń, UAM Poznań, Ownership and lease of agricultural land as the basic legal titles of farm organization in Poland. The Impact of the EU’s Common Agricultural Policy on Agricultural Activity.

Własność i dzierżawa nieruchomości rolnych jako podstawowe tytuły prawne organizowania gospodarstw rolnych w Polsce. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej UE na prowadzenie działalności rolniczej

Dr  Andrij Biloczenko, Ukraine, Agrarian structure in Ukraine (transformations in the 1990s, lease, acquisition of ownership of agricultural land)

Struktura agrarna w Ukrainie (reformy w latach 90-tych XX wieku, dzierżawa oraz nabywanie nieruchomości rolnych)

Questions for Speakers and a discussion on agricultural activities in Poland and Ukraine in the face of current problems, especially the war in Ukraine (Moderator Professor  Roland Norer, University of Luzern, Switzerland)Pytania do Referentów oraz dyskusja dotycząca prowadzenia działalności rolniczej w Polsce oraz w Ukrainie wobec aktualnych problemów, zwłaszcza wojny w Ukrainie (Moderator Prof. R. Norer, Uniwersytet w Lucernie, Szwajcaria )