11 edycja Podatkowych Liderów

27 lipca 2022
  • „Nowe metody ograniczania luki podatkowej” to temat pracy konkursowej 11.  edycji konkursu „Podatkowi Liderzy”.
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych oraz ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na zmiany systemu podatkowego, które przyczynią się do przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania.
  • Już po raz drugi uczestnicy będą również mieli możliwość rozwiązania zadania analitycznego. To od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą.
  • Na najlepszych czeka 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Minione lata charakteryzowały się systematycznym spadkiem luki podatkowej w Polsce, co przyczyniło się do poprawy wielkości i struktury dochodów budżetu państwa, a także pozytywnie wpłynęło na rynek. Kontynuacja tego pozytywnego trendu wymaga jednak od administracji publicznej podejmowania kolejnych i coraz bardziej innowacyjnych działań opartych o analizę otoczenia gospodarczego i narzędzi podatkowych funkcjonujących w Polsce i za granicą.

Uczestnicy konkursu będą mieli realny wpływ na propozycję kierunków działań jakie może podjąć Ministerstwo Finansów w obszarze ograniczania luki podatkowej. Jakie działania uszczelniające system podatkowy mogłyby zostać wdrożone w Polsce? Czy inne kraje mogłyby być dla nas inspiracją w tym obszarze? Jaką rolę dla ograniczania unikania opodatkowania ma współpraca międzynarodowa administracji podatkowych? Z tymi pytaniami zmierzą się uczestnicy Konkursu.

Konkurs nie jest kierowany jedynie do prawników! W tej edycji ponownie umożliwiliśmy rozwiązanie zadania analitycznego z zakresu ekonomii opodatkowania. To od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą.

„Podatkowi Liderzy to nie tylko konkurs, to przede wszystkim społeczność pasjonatów prawa podatkowego, wykraczająca swoim zasięgiem poza gmach Ministerstwa Finansów, a nawet granice Polski. Alumni konkursu kontynuują swoją karierę m.in. w Ministerstwie Finansów, innych jednostkach administracji publicznej, organach Unii Europejskiej, instytutach badawczych i uniwersytetach czy czołowych spółkach doradztwa podatkowego. Jak dotychczas już 134 osoby uzyskały tytuł laureata konkursu i zasiliły społeczność Podatkowych Liderów”. – mówi Jakub Chowaniec, Dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych.

Udział w konkursie

W odpowiedzi na zgłaszane prośby, termin przesyłania prac oraz innych niezbędnych do udziału w konkursie dokumentów, został przedłużony do 3 sierpnia 2022 r.

Pisemną pracę konkursową pt. „Nowe metody ograniczania luki podatkowej” albo rozwiązanie zadania analitycznego (ocena rentowności przedsiębiorstw) złóż do 3.08.2022 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Praca pisemna nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12, zaś zadanie analityczne musi zostać rozwiązane w pakiecie Stata lub środowisku R. Raport nie powinien być dłuższy niż 4 strony A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

  • do 3 sierpnia 2022 r.– termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 5 sierpnia 2022 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 8-19 sierpnia 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 26 sierpnia 2022 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: gov.pl/finanse/podatkowi-liderzy.

Podatkowym liderom oferujemy

Płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

  • udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce rozwiązań podatkowych,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.