Pobyt badawczy mgr. Wojciecha Rzepińskiego w Genui

27 lipca 2022

W dniach 11-24 lipca br. mgr Wojciech Rzepiński przebywał w charakterze Visiting Researcher w Tarello Institute for Legal Philosophy przy Uniwersytecie w Genui (Istituto Tarello per la filosofia del diritto – Università degli Studi di Genova, Włochy). Pobyt był m.in. okazją do konfrontacji dotychczasowych wyników badań mgr. Rzepińskiego w trakcie spotkań z pracownikami i doktorantami Instytutu. Wyjazd badawczy był zaplanowany w ramach realizacji projektu „Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium 17 (nr 2019/33/N/HS5/01418), którego mgr Rzepiński jest kierownikiem.