Spotkanie naukowe z Panią Profesor Brygidą Kuźniak z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ

25 maja 2022

17 maja br. w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych odbyło się spotkanie naukowe z udziałem zaproszonego gościa –  Pani Profesor Brygidy Kuźniak z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Profesor odbywała w naszym Zakładzie staż naukowo – dydaktyczny, w ramach którego we współpracy z Panem Profesorem Tadeuszem Gadkowskim realizowała zajęcia dydaktyczne dla naszych studentów rożnych kierunków studiów. Były to zarówno wykłady z zakresu problematyki prawa dyplomatycznego i prawa organizacji międzynarodowych, jak również seminaria dla  studentów IV i V roku studiów prawniczych.

Ważnym wydarzeniem w ramach tego stażu było spotkanie naukowe Zakładu z Panią Profesor. Zostały na nim zaprezentowane główne kierunki badan naukowych obu Zakładów oraz ich najważniejsze osiągnięcia. Przedmiotem spotkania była również wymiana doświadczeń w realizacji procesu dydaktycznego, zwłaszcza w zakresie możliwości opracowywania nowych materiałów dydaktycznych.

W ramach stażu Pani Profesor  została przyjęta przez Pana Dziekana naszego Wydziału – Profesora Tomasza Nieboraka. W spotkaniu tym udział wzięli także Profesorowie: Boubacar Sidi Diallo i Tadeusz Gadkowski.