Wykład Petera M. Slowinskiego, J.S.M. „Legal research in the area of artificial intelligence – questions, challenges and approaches from the perspective of IP law”

26 stycznia 2024

We wtorek 16 stycznia 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyło się seminarium poprowadzone przez Pana Petera M. Slowinskiego, J.S.M. pt. „Legal research in the area of artificial intelligence – questions, challenges and approaches from the perspective of IP law”. Wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie, wypełniając salę wykładową.

Peter M. Slowinski jest doświadczonym badaczem oraz praktykiem w dziedzinie prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa patentowego. Obecnie prowadzi działalność badawczą m.in. jako członek Research Group on the Regulation of the Digital Economy of the Max Planck Institute for Innovation and Competition.

(fot. Wojciech Biernacki)

Podczas seminarium prelegent podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami zebranymi podczas prac badawczych w ramach wieloletniego projektu „The Interface Between Artificial Intelligence and Intellectual Property Law”. Na jego przykładzie omówiona została specyfika prowadzenia badań prawnych nad AI. Prowadzący akcentował, w szczególności, konieczność zrozumienia opisywanego procesu technologicznego przed przystąpieniem do jego analizy pod kątem prawnym. Wskazywał na interdyscyplinarną współpracę – współprowadzenie badań lub konsultacje z ekspertami w przedmiocie badanych technologii – jako kluczową dla osiągnięcia tego celu i sformułowania prawidłowych wniosków co do prawnego rozumienia przedmiotowych zjawisk. Prelegent zobrazował jak powyższe założenia zostały wcielone w życie w ramach projektu na etapie jego planowania oraz realizacji.

Poza aspektami metodologicznymi, poruszone zostały również kwestie merytoryczne. Prowadzący, odnosząc się do przypadku systemu AI DABUS (zob. Federal Court of Australia [2022]: Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62), wyjaśniał dlaczego w obecnym stanie prawnym oraz technologicznym narzędzie tego typu nie może zostać uznane za twórcę w rozumieniu prawa patentowego – i dlaczego zmiana tego stanu rzeczy nie jest w najbliższej perspektywie konieczna ani pożądana. Dotknięte zostały również inne kontrowersyjne tematy, takie jak zasadność niezwłocznej regulacji pozycji AI w prawie własności intelektualnej czy możliwość przypisania statusu twórcy wytworów AI konkretnym osobom.

Po części wykładowej miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi. Licznie zgromadzeni słuchacze chętnie korzystali z możliwości poznania opinii autorytetu w kwestiach związanych z prawnym postrzeganiem AI, co przyczyniło się do wszczęcia wielu ciekawych dyskusji.

(fot. dr Mateusz Golak)

Osoby zainteresowane powyższą tematyką, które nie miały możliwości uczestniczyć w wydarzeniu zapraszamy do zapoznania się z działaniami i publikacjami grupy badawczej prelegenta opisanymi pod linkiem:

https://www.ip.mpg.de/en/projects/details/regulation-of-the-digital-economy.html

W szczególności, uwadze polecamy dwie prace omawiane podczas seminarium:

  • Drexl, Josef and Hilty, Reto and Beneke, Francisco and Desaunettes-Barbero, Luc and Finck, Michèle and Globocnik, Jure and Gonzalez Otero, Begoña and Hoffmann, Jörg and Hollander, Leonard and Kim, Daria and Richter, Heiko and Scheuerer, Stefan and Slowinski, Peter R. and Thonemann, Jannick, Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective (October 8, 2019). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-13, https://ssrn.com/abstract=3465577
  • Drexl, Josef and Hilty, Reto and Kim, Daria and Slowinski, Peter R., Artificial Intelligence Systems as Inventors? A Position Statement of 7 September 2021 in View of the Evolving Case-Law Worldwide (September 7, 2021). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-20, https://ssrn.com/abstract=3919588