Spotkanie autorskie nt. najnowszej książki prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka

13 kwietnia 2023

20 stycznia br. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zorganizowało wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu spotkanie autorskie nt. najnowszej książki prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka zatytułowanej ,,Fight Against Discrimination. Human Dignity in American Legal Tradition”.  

Książka jest zbiorem esejów, które mają zabrać czytelnika w podróż po amerykańskim prawie i amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. Ich wspólnym mianownikiem są odnalezienie śladów wpływu idei godności człowieka na amerykański system ochrony praw człowieka i charakterystyka ponad dwuwiekowej walki z dyskryminacją różnych grup i mniejszości. Począwszy od poglądów Ojców Założycieli i powstania pierwszej nowożytnej republiki, poprzez walkę z niewolnictwem i dyskryminacją ze względu na płeć, aż do XX-wiecznych wyzwań związanych z aborcją, eutanazją i legalizacją związków jednopłciowych.  

Książka w wersji elektronicznej jest dostępna za darmo na stronie Wydawnictwa Naukowego UAM: https://press.amu.edu.pl/pl/978-83-232-4116-4-oa.html  

Fotorelacja z wydarzenia: https://kamilamankiewicz.com/en/photo-gallery/public-events-photojournalism/