Webinarium Młodych Badaczy – Piotr Witkowski

12 kwietnia 2023

Już jutro, 13 kwietnia, młodzi badacze uczestniczący w seminarium Katedry Jean Monnet dig_INFlow przedstawią swoje badania. Zapraszamy na Webinarium, które odbędzie się 13 kwietnia o g. 14:00, w trakcie którego Pan Piotr Witkowski przybliży kwestię wyłączenia odpowiedzialności pośredników internetowych za nielegalne treści zamieszczane przez użytkowników.

Link do wydarzenia dostępny jest tutaj: https://prawo.amu.edu.pl/katedry-i-zaklady/zaklad-prawa-europejskiego/prawne-aspekty-tansformacji-cyfrowej-webinarium-mlodych-badaczy/

Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za publikowane w sieci informacje powinny ponosić osoby, które je tam umieszczają. Jak wygląda jednak sytuacja podmiotów jedynie umożliwiających takie działania poprzez oferowane przez siebie usługi?

Przepisy dotyczące tego zagadnienia zawiera niedawno uchwalone rozporządzenie unijne znane jako „Akt o usługach cyfrowych”. Pan Piotr zaprezentuje, jak kwestia wyłączenia odpowiedzialności pośredników internetowych została uregulowana w dotychczas obowiązujących przepisach oraz spróbuje udzielić odpowiedzi na to, jak wpłyną na nią regulacje zawarte w tym najnowszym akcie.

Webinarium, w którym będzie uczestniczyć Pan Piotr Witkowski oraz inni młodzi badacze, organizowane jest przez Katedrę Jean Monnet dig_INFlow, działającą na Wydziale w ramach grantu Komisji Europejskiej otrzymanego przez prof. Katarzynę Klafkowską-Waśniowską.