Referat prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka na międzynarodowej konferencji w Wilnie

8 listopada 2022

W dniach 14–16 października 2022 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie odbyła się IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Poznanie i upowszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamości narodowej. Na zaproszenie współorganizatora – Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL) wziął w niej udział prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk. W ramach sesji plenarnej wygłosił on referat pt. „Zwycięstwo prowokacji w XXI wieku. Aktualność myśli Józefa Mackiewicza a geopolityczna sytuacja Europy Wschodniej”.  

Konferencja była próbą opisania wpływu globalnych zmian na ludzki system wartości, tożsamość narodów i mniejszości etnicznych w Europie. Organizatorzy podkreślili, że w coraz bardziej zglobalizowanym świecie dziedzictwo narodowe decyduje o oryginalności narodów oraz stanowi ich cechę wyróżniającą. Konferencja poruszała też istotne kwestie wynikające z rosyjskiej agresji na Ukrainie. Referat prof. Urbańczyka wskazywał na istotne elementy myśli polityczno-prawnej Józefa Mackiewicza w kontekście aktualnych zagrożeń geopolitycznych w Europie.  

Program konferencji: 

https://www.snpl.lt/new/wp-content/uploads/2022/10/Ramowy_program_IX_Konferencji_Tozsamosc-Narodowa_Wilno.pdf

Transmisja online I części sesji plenarnej: 

https://www.snpl.lt/new/?p=1886#more-1886