Wykład otwarty Prof. UAM dr hab. Barbary Janusz-Pohl na Uniwersytecie Bolońskim

8 listopada 2022

W dniu 26 października br. na Uniwersytecie Bolońskim odbyło się seminarium naukowe, poświęcone tematyce przestępczości nieletnich. Podczas seminarium Uniwersytet reprezentowała Pani Prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl, która wygłosiła wykład otwarty pt. Juvenile Delinquency in Poland in frame of New Codification. W ramach wykładu przedstawiono uregulowania kodeksowe dotyczące pociągania nieletnich do odpowiedzialności karnej, jak i przeanalizowano wpływ nowych regulacji na sposób jej ukształtowania. Wystąpienie zawierało elementy komparatystyczne, uwzględniając włoskie regulacje w zakresie omawianej problematyki. 

Wykład otwarty odbył się na zaproszenie przedstawicieli Wydziału Prawa Uniwersytetu Bolońskiego.