17 stycznia 2024 „Eugeniusz Romer i Ameryka”

20 lutego 2024

17 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie pt. „Eugeniusz Romer i Ameryka”, zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego ”The American Law Society” we współpracy z Harlan Institute. Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w sali 4.1 o godz. 19.00.

Podczas prelekcji omawiano relacje Eugeniusza Romera z uczonymi ze Stanów Zjednoczonych, którzy w czasie konferencji paryskiej byli ekspertami, mającymi rozwiązać problemy graniczne w Europie. Przedstawiono także jego oryginalną i naukowo uzasadnioną geopolityczną koncepcję ziem polskich, do której Romer próbował przekonać ówczesnych decydentów.

Eugeniusz Romer (1871-1954), ceniony polski badacz geografii i kartografii o światowym uznaniu, był głównym tematem dyskusji. W trakcie swojego życia Romer został uhonorowany, gdy jego imię nadano lodowcowi na Alasce. Jest powszechnie uznawany za jednego z architektów polskiej niepodległości, który dzięki swoim międzynarodowym kontaktom i autorytetowi odegrał istotną rolę w procesie odrodzenia Polski oraz w ustaleniu jej granic po zakończeniu I wojny światowej.