Katedra dig_INFlow na spotkaniu informacyjnym Programu Erasmus+

7 grudnia 2023

Dnia 4 grudnia 2023 r. z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności odbyło się „Spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom Programu Erasmus+”.

W ramach tego spotkania, odbywającego się w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz online) omawiane były dostępne aktualnie możliwości projektów Erasmus+ takich jak Erasmus+ dla Młodzieży, Wolontariat EKS, Erasmus Mundus oraz narzędzia budowania potencjału tych projektów w szkolnictwie wyższym. Uczestnikami tego wydarzenia byli pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy obsługi administracyjnej zaangażowani w realizację lub przygotowywanie projektów pod szyldem Erasmus+.

W ramach panelu dotyczącego Akcji Jean Monnet dr Igor B. Nestoruk zaprezentował realizowany właśnie przez Zakład Prawa Europejskiego WPiA UAM w Poznaniu projekt Katedry Jean Monnet Digital Single Market and the Free Flow of Information [Jednolity Rynek Cyfrowy i Swobodny Przepływ Informacji] dig_INFlow. Przedmiotem wystąpienia były doświadczenia Katedry Jean Monnet dig_INFlow zarówno w fazie koncepcyjnej, walidacyjnej oraz w trwającym okresie realizacji projektu.

Podziękowania dla Pani Marty Iwańskiej z Biura ds. współpracy z regionami Erasmus+ InnHUB Katowice oraz Pana Marcina Witkowskiego z Biura ds. współpracy z regionami Erasmus+ InnHUB w Poznaniu za zaproszenie do udziału w wydarzeniu i możliwość podzielenia się doświadczeniami Katedry Jean Monnet dig_INFlow.

Autor zdjęcia: Marcin Witkowski

dr Igor Nestoruk prezentujący zdalnie informacje na temat Katedry Jean Monnet dig_INFlow