Jubileusz prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego

23 lutego 2023

Z okazji jubileuszu prof. dr. hab. Tadeusza  Smyczyńskiego – 85 rocznicy urodzin – znakomitego cywilisty, szczególnie zasłużonego dla nauki o prawie rodzinnym, który przez wiele lat prowadził badania naukowe w Polskiej Akademii Nauk oraz kształcił studentów i młodych pracowników nauki na WPiA UAM oraz Usz, w imieniu społeczności Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego prof. dr hab. Adam Olejniczak składa Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia.