X Debata Poznańska nt. „Polska – Niemcy: sąsiedztwo, stereotypy, empatia, współpraca”