Seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams 11 października (poniedziałek) o godz. 18:00. Poniżej udostępniamy link z prośbą o rejestrację Państwa uczestnictwa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8JSauHe0xyn92bU6jFXM6n2wpvWprXtOq4cI_q_StD6jlg/viewform

Mamy zaszczyt ogłosić, że naszymi gośćmi będą:
– Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. UW dr hab. Marcin Wiącek (Zakład Praw Człowieka WPiA UW)
– prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym, Instytut Nauk Prawnych PAN)
– dr Marcin Princ (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM)
– Ewa Ostaszewska-Żuk (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu doprowadziła do nieprawdopodobnych konsekwencji społecznych i politycznych. W związku z przejęciem władzy przez Talibów tysiące mieszkańców regionu zostało zmuszonych do ewakuacji. W odpowiedzi na te wydarzenia Rada Unii Europejskiej ogłosiła chęć wsparcia państw sąsiadujących z Afganistanem, jednocześnie postulując przeciwdziałanie zjawisku niekontrolowanej migracji („the recurrence of uncontrolled large-scale illegal migration movements faced in the past”). Do wschodniej granicy UE docierają obecnie za pośrednictwem Białorusi osoby uciekające z Bliskiego Wschodu. W odpowiedzi Litwa, Łotwa i Polska skorzystały w ostatnim czasie z instytucji wprowadzenia różnego rodzaju „stanów nadzwyczajnych”, uniemożliwiając cudzoziemcom przedostanie się na terytorium Unii.

Czy obecne strategie działania organów władz publicznych są zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym?

Jak aktualne podejście państw europejskich wpłynie na realny poziom ochrony prawnej udzielanej cudzoziemcom?

Na te oraz na inne pytania odpowiedzi postarają się udzielić nasi eksperci. Zachęcamy również Państwa do zadawania pytań w trakcie zaplanowanej dyskusji!