Academic Writing in English Made Painless!

The Center For American Studies in cooperation with the Adam Mickiewicz University in Poznań would like to invite you to participate in an intense and certified weekend course with a U.S. native speaker and scholar titled „Academic Writing in English Made Painless!”.

It’s a well-known fact that the most important skill of every academic is his or her ability to effectively communicate scholarly ideas through writing (e.g., books, essays, papers).

Our course will teach you how to master the art of academic writing in English covering grammar, sentence-building, and style as well as explaining most common mistakes and ways of avoiding them – all this using concrete examples and providing you with a chance to have your own draft of academic writing reviewed.

The course begins on Friday afternoon at 6 pm (October 15) and ends on Sunday afternoon at 2.30 pm (October 17).

➡️𝑾𝑯𝒀 𝑺𝑯𝑶𝑼𝑳𝑫 𝒀𝑶𝑼 𝑨𝑷𝑷𝑳𝒀?
Because our „Academic Writing in English Made Painless!” course taught by an American native speaker & scholar is strictly practical.

• You will have an understanding of English grammar, including, but not limited to: cases, proper usage of articles, moods, tense agreement, how to avoid the passive voice, adverbial and adjectival phrases, subordinate and main clauses, countable and uncountable nouns, and how to write more convincingly and confidently as an academic.
• You will gain an appreciation of English as a way of thinking, rather than rules to be memorized.
• You will build confidence in your English and learn from others in a friendly and casual seminar environment that focuses on practical learning rather than lectures.
• You will gain a better grasp of the language that will allow you to feel more creative in your publication work.
The online nature of the course held via Microsoft Teams makes it accessible for those who are busy during the week.

➡️𝑯𝑰𝑮𝑯𝑳𝒀 𝑷𝑹𝑨𝑪𝑻𝑰𝑪𝑨𝑳 𝑪𝑶𝑼𝑹𝑺𝑬 𝑺𝑻𝑹𝑼𝑪𝑻𝑼𝑹𝑬
𝑫𝒂𝒚 𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙄
(Friday 6 pm – 8.15 pm)
A. Overview of all the English cases and tenses for academics
B. Diagraming sentences to visualize the English language
C. The deadly sins of writing in English for non-native speakers, with concrete examples

𝑫𝒂𝒚 𝑰𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙄𝙄
(Saturday 10.30 am – 2.30 pm)
A. Overview of various different types of writing (formal writing vs informal writing) and differences between British vs American English (formally and informally)
B. Concrete examples and groupwork – spotting errors and editing real-life works of native and non-native English speakers

𝑫𝒂𝒚 𝑰𝑰𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥 + FREE DRAFT ASSESSMENT (ONLY AT CFAS!) (Sunday 10.30 am – 2.30 pm)
This will be a practical session, in which you may bring something that you have personally worked on (draft of a chapter or a journal article) for the group to review together. The instructor will then give feedback and suggestions. The instructor will also submit some of his own writing as examples and demonstrate why he wrote them the way that he did: what audience he was trying to attract, where was he trying to be provocative, etc. He’ll ask the students to spot errors based on the knowledge gained during previous sessions of the „Academic Writing in English Made Painless!” course.

➡️𝑪𝑶𝑼𝑹𝑺𝑬 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨𝑳𝑺
Every participant of the course will receive free materials for self-study of Academic Writing.

➡️𝑰𝑵𝑺𝑻𝑹𝑼𝑪𝑻𝑶𝑹
Mr. J. Patrick Higgins (USA) is an interdisciplinary scholar working across the fields of law, economics, sociology, and political science. An alumnus of George Mason University and Virginia Polytechnic Institute and State University, he is currently associated with the University of Łódź, Faculty of Law and Administration, and the Alexis de Tocqueville Center for Political and Legal Thought. He is an author of many articles and scholarly essays, and has many years of experience in editing books, papers and other documents.

Our instructor’s American approach to teaching makes our course understandable for everyone who possesses at least a basic command of the English language (we suggest being at the B1 level at minimum).

The „Academic Writing in English Made Painless!” course is taught entirely in English.

✅ 𝑪𝑬𝑹𝑻𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑻𝑬
Upon the completion of the course, you will be awarded an official digital certificate signed by one of the CFAS Board Members and our Director of Academic Affairs (you may then print the certificate​ at home, use it to apply for various academic positions, or simply post it to your LinkedIn or other professional channels​).

➡️𝑷𝑹𝑰𝑪𝑬
Price: 87 EUR

Price if you register after October 11: 129 EUR

➡️𝑹𝑬𝑮𝑰𝑺𝑻𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵
Please register using the following form:
https://forms.gle/mPUYkK9QoEReC6rp8

Final deadline for registration: October 11, 2021.

➡️𝑸𝑼𝑬𝑺𝑻𝑰𝑶𝑵𝑺?
Please send all of your questions to the Center For American Studies Facebook page via a private message. See you online!

–––––––––– INFORMATION IN POLISH ––––––––––
Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i certyfikowanym weekendowym kursie z naukowego pisania w języku angielskim z native speakerem-naukowcem z USA: „Academic Writing in English Made Painless!”

Powszechnie wiadomo, że najważniejszą umiejętnością każdego naukowca jest umiejętność skutecznego przekazywania naukowych idei poprzez teksty pisane (np. książki, eseje, artykuły).

Nasz kurs nauczy Cię, jak opanować sztukę pisania akademickiego w języku angielskim, obejmując gramatykę, budowanie zdań i wypracowywanie stylu, a także wyjaśni najczęstsze błędy i sposoby na ich uniknięcie – wszystko to na konkretnych przykładach. Damy Ci też szansę na poprawę fragmentów Twojego autorskiego tekstu naukowego!

Kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00 (15 października), zaś kończy w niedzielę popołudniu o godz. 14.30 (17 października).

➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Ponieważ nasz kurs „Academic Writing in English Made Painless!” prowadzony przez amerykańskiego native speakera i naukowca ma ściśle praktyczny charakter.
• Zrozumiesz angielską gramatykę, w tym między innymi: przypadki, prawidłowe użycie przedimków, zgodność czasową, sposoby uniknięcia strony biernej, zwroty przysłówkowe i przymiotnikowe, strukturę zdań w języku akademickim, etc., oraz dowiesz się jak pisać bardziej przekonująco i pewnie jako naukowiec.
• Pojmiesz akademicki angielski jako sposób myślenia, a nie zestaw sztywnych regułek do zapamiętania.
• Poczujesz się pewnie ze swoim akademickim angielskim ucząc się w przyjaznym i swobodnym środowisku seminaryjnym, które skoncentrowane jest na praktycznej nauce, a nie na suchych wykładach.
• Zyskasz lepsze zrozumienie angielskiego języka akademickiego, co sprawi, że poczujesz się bardziej kreatywny w swojej pracy publikacyjnej.
Internetowy charakter kursu prowadzonego za pośrednictwem Microsoft Teams sprawia, że ​​jest dostępny dla tych, którzy są zajęci w ciągu tygodnia.

➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
𝑫𝒂𝒚 𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙄
(Piątek 18.00 – 20.15)
A. Overview of English vs Polish Cases and all the English tenses
B. Diagraming sentence to visualize the English language
C. The deadly sins of writing in English for Polish native speakers, with concrete examples

𝑫𝒂𝒚 𝑰𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙄𝙄
(Sobota 10.30 – 14.30)
A. Overview of various different types of writing (formal writing vs informal writing) and differences between British vs American English (formally and informally)
B. Concrete examples and groupwork – spotting errors and editing real-life works of native and non-native English speakers

𝑫𝒂𝒚 𝑰𝑰𝑰. 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙘 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥 + DARMOWY DRAFT ASSESSMENT
(Niedziela 10.30 – 14.30)
Będzie to sesja praktyczna kursu, w ramach której będziemy pracować na tekście akademickim nad którym Ty sam/a osobiście pracowałeś/aś (jeśli zdecydujesz się nam taki nadesłać). W ramach tej sesji, prowadzący oraz reszta grupy zaopiniują tekst oraz dokonają niezbędnych poprawek.

Prowadzący przedstawi również kilka własnych tekstów jako przykłady i zademonstruje dlaczego napisał je w taki, a nie inny sposób: jaką publiczność próbował przyciągnąć, w których miejscach próbował być prowokacyjny, a których jedynie relacjonował ustalony stan badań, itd. Prowadzący poprosi uczestników, aby wyszukali błędy w przedstawionych tekstach, opierając sie na wiedzy zdobytej podczas poprzednich sesji kursu „Academic Writing in English Made Painless!”

➡️𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨Ł𝒀 𝑲𝑼𝑹𝑺𝑶𝑾𝑬
Każdy uczestnik kursu otrzyma zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki Academic Writing.

➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
Pan J. Patrick Higgins (USA) jest interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Absolwent George Mason University i Virginia Polytechnic Institute and State University, obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

Pan Higgins jest autorem wielu naukowych tekstów (rozdziałów w książkach oraz artykułów). Swoje wieloletnie doświadczenie zawdzięcza również pracom nad redakcją anglojęzycznych książek i artykułów.

Jego amerykańskie podejście do nauczania sprawia, że nasz kurs będzie zrozumiały dla każdego, kto posiada podstawową znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom to B1 – kurs prowadzony jest w całości po angielsku).

✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze kursy – w tym kurs „Academic Writing in English!” – są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem członka zarządu Center For American Studies oraz Dyrektora ds. akademickich CFAS (cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska pracy, uczelnie i granty).

➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
Cena: 399 PLN

Cena w razie rejstracji po 11 października: 599 PLN

➡️𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Prosimy rejestrować się na kurs przy użyciu krótkiego formularza:
https://forms.gle/mPUYkK9QoEReC6rp8

Ostateczny termin zgłoszeń: 11 października 2021.

➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Stowarzyszenia Center For American Studies drogą wiadomości prywatnej na fanpage’u na Facebooku. Do zobaczenia online!