Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Aktualne zagadnienia prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska”