Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Aktualne zagadnienia prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska”

18 lipca 2023
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Aktualne zagadnienia prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska"

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska oraz Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UAM serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej pt. Aktualne zagadnienia prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska.  

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym 20 lipca 2023 r. (czwartek, godz. 9.00 do 17.30)  oraz

21 lipca 2023 ( piątek, godz. 9.30 do 14.45). 

Referaty przedstawią Naukowcy, Doktoranci i  Studenci z 20 polskich uczelni oraz goście z Hiszpanii, Słowacji i Ukrainy.   

Konferencja  w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS TeamsLink:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayDCAFXeNBQSqs5Nb4gPwzQBbcWDUUcLAH3Cu-LRZp6M1%40thread.tacv2/1685790027570?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7d

albo   
https://tiny.pl/c7dsk