Konferencja Naukowa – II Kongres Restrukturyzacyjny pt. „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”