Konferencja Naukowa – II Kongres Restrukturyzacyjny pt. „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”

2 grudnia 2022

W dniu 16 grudnia 2022 r., godz. 10.00-17.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbędzie się II Kongres Restrukturyzacyjny pt. „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”. Jednym z patronów naukowych Kongresu jest Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Głównym organizatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Podczas Kongresu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • zakres zmian, jakie wprowadzi do postępowania restrukturyzacyjnego unijna Dyrektywa w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej,
  • problematyka restrukturyzacji kredytów trudnych oraz dostępnych form finansowania bankowego i pozabankowego podmiotów w restrukturyzacji,
  • praktyczne trudności i wątpliwości związane z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych,
  • rola i charakter właściwie prowadzonych negocjacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Na konferencji zostanie przeprowadzony również panel praktyczny, który pozwoli dotrzeć do szerszego grona potencjalnych beneficjentów programu Polityka Nowej Szansy (rządowy program pomocowy, którego operatorem jest ARP S.A.), zapoznać ich ze szczegółami programu i pomóc przejść przez proces składania wniosku o udzielenie finansowania w ramach pomocy publicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ponadto jest punktowany w ramach doskonalenia zawodowego dla radców prawnych i adwokatów.

Jednym z prelegentów oraz uczestników dyskusji panelowej będzie dr Patryk Filipiak z Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UAM, który poruszy zagadnienia inwestycji kapitałowych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Rejestracja na konferencję:

https://arp.pl/pl/konferencja-naukowa-ii-kongres-restrukturyzacyjny-2022/

Konferencja Naukowa - II Kongres Restrukturyzacyjny pt. „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”