Konferencja Naukowa pt. „System ochrony praw człowieka w doświadczeniach Konstytucji RP. Aksjologia i praktyka ustrojowa”.

2 grudnia 2022

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu zaprasza na Konferencję Naukową pt. „System ochrony praw człowieka w doświadczeniach Konstytucji RP. Aksjologia i praktyka ustrojowa”, która odbędzie się 7 grudnia 2022 r.

Konferencja odbywa się z okazji 40 rocznicy powołania Samorządu Radców Prawnych.

W Konferencji uczestniczyć będą najwybitniejsi przedstawiciele nauki i praktyki, specjalizujący się w problematyce praw człowieka.

Wśród gości będą m.in. prof. Ewa Łętowska – Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 1988-1992, prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015-2021, dr Michał Laskowski – Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prof. Mirosław Wyrzykowski – Sędzia TK w stanie spoczynku, dr Piotr Kładoczny – Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „Themis”

Miejsce Konferencji:

Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, sala nr 17.

Program pod linkiem: https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2022/11/Program-System-ochrony-praw-cz%C5%82owieka-w-praktyce-Konstytucji-RP-nowy.pdf

Rejestracja w poniższym formularzu:

https://forms.office.com/r/1zdQjvX8cd

(Formularz stworzony jest pod numery wpisu radców prawnych oraz adwokatów, studenci w tym polu mogą wpisywać – STUDENT.)