Eliminacje wydziałowe Olimpiady Historyczno-Prawnej