Eliminacje wydziałowe Olimpiady Historyczno-Prawnej

27 marca 2023

Zakład Badań nad Ustrojem Państwa oraz Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznych eliminacjach wydziałowych Olimpiady Historyczno-Prawnej. Eliminacje odbędą się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godzinie 13:00 w Collegium Iuridicum Novum (sala zostanie podana wszystkim zgłoszonym studentom). 

Regulamin Olimpiady oraz zakres tematów obowiązujących w tym roku na eliminacjach został zamieszczony na stronie Intranetowej Zakładu Badań nad Ustrojem Państwa w folderze „Olimpiada Historyczno-Prawna”. 

Chętnych studentów prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza Forms: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkuQxCcAqob5Fr6hiBTAbkIxUNTM1SVlYOU5OMjIyVlQ1SlZNMkNLQjVKUi4u 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.04.2023 r.