mgr Hubert Zieliński

hubert.zielinski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego

Dyżur

wtorek 12.00 – 13.00, pok. 214 CI