XXII Niemiecko – Polskie Kolokwium Prawników-Administratywistów pt. ,,Ochrona klimatu jako wyzwanie dla prawa administracyjnego w Europie’’

22 września 2022

W dniach 23 – 24 września odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UAM XXII Niemiecko – Polskie Kolokwium Prawników-Administratywistów pt. ,,Ochrona klimatu jako wyzwanie dla prawa administracyjnego w Europie’’. W obradach weźmie udział około 40 wybitnych przedstawicieli doktryny, w tym urzędujący sędziowie sądu konstytucyjnego. Konferencja odbywa się w języku niemieckim. Kolokwium stanowi od 1978 roku forum wymiany myśli pomiędzy prawnikami- administratywistami z Polski i Niemiec. Podczas kolokwium odbędą się cztery panele. W ramach każdego z nich będą wygłoszone po dwa referaty wprowadzające, jeden przez stronę polską a drugi niemiecką. Następnie przewidziano czas na dyskusję zgodnie z ideą Kolokwium.

Pierwszy panel nosi tytuł ,,Zagadnienia dotyczące energii wiatrowej, słonecznej i efektywności energetycznej w polskim i niemieckim prawie”.  Drugi panel nosi tytuł ,,Energia atomowa -status prawny i kwestie do dyskusji w Polsce i w Niemczech”. Trzeci panel nosi tytuł ,,Stosowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz oceny strategicznej w prawie polskim i niemieckim’’. Natomiast czwarty panel nosi tytuł ,,Ochrona klimatu w kontekście praw człowieka”.

W czasie Kolokwium Pani Rektor wręczy Profesorowi Hartmutowi Bauerowi Medal Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który to medal jest wyrazem uznania dla Jego wieloletniej współpracy z naszym Uniwersytetem, a w szczególności z Wydziałem Prawa i Administracji.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że honorowy tytuł patrona przedsięwzięcia przysługuje Lidl Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedziba w Jankowicach.