X Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rodzinnego

9 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy na X Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rodzinnego, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w dniu 16 listopada 2023 roku.

Seminarium odbywa się dwa razy do roku i gromadzi przedstawicieli nauki prawa rodzinnego. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w sali 3.1 w Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53. W programie przewidziano trzy sesje tematyczne: Problemy związane z rejestracją stanu cywilnego, Problemy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka i realizacją praw wynikających z pokrewieństwa, Przyszłość prawa rodzinnego.

Szczegółowy plan wydarzenia dostępny jest tutaj.