Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca

9 listopada 2023

W dniu 8 listopada 2023 r. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus odbyła uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca, wybitnego uczonego, znakomitego wykładowcy i wychowawcy wielu pokoleń prawników.

Uroczystość odnowienia doktoratu jest jedną z najwyższych form docenienia dorobku naukowego badacza. Godnością, jaką rodzimy Uniwersytet może ofiarować swojemu doktorowi, a poprzez to podkreślić wkład wyróżnionej osoby w pracę na rzecz uczelni. Nie inaczej jest w przypadku Pana Profesora Andrzeja J. Szwarca, którego całe życie wypełniała praca na rzecz dobra naszej Uczelni i Wydziału.

Profesor Andrzej J. Szwarc specjalizuje się m.in. w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym, prawie sportowym oraz prawnych problemach HIV i AIDS. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, a w latach 1995–2005 członkiem i prezesem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL. W styczniu 2007 został członkiem Trybunału Stanu. Ponownie na tę funkcję powołał go Sejm VI kadencji.

W latach 2002-2008 kierował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedrą Prawa Karnego, a w latach 2002-2008 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Jest wychowawcą wielu pokoleń studentek i studentów.

Podczas uroczystości zasługi dla Uniwersytetu i Wydziału podkreślili w swych mowach Jej Magnificencja prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak. Laudację na cześć Pana Profesora Andrzeja J. Szwarca wygłosiła prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak.