Wystawa pt. „Edward Taylor – w poszukiwaniu wartości”

24 marca 2022

W Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji UAM otwarto wystawę pt. „Edward Taylor – w poszukiwaniu wartości”, którą przygotowało Muzeum UAM z okazji wprowadzenia do obiegu przez Narodowy Bank Polski srebrnej monety z wizerunkiem prof. Edwarda Taylora, wybitnego ekonomisty i prawnika.

Edward Taylor (1884–1964) przyjął w 1919 r. propozycję objęcia katedry na Wydziale Prawa, tu opracował i wdrożył program studiów ekonomicznych, Wykształcił liczne grono doktorów, z których wielu uzyskało tytuły profesorskie. Łączył w swych badaniach zagadnienie prawa i ekonomii i jest uznawany za twórcę poznańskiej szkoły ekonomii i prawa skarbowego. W swych badaniach koncentrował się na teorii ekonomii, nauce o pieniądzu  i inflacji, zagadnieniach skarbowości i spółdzielczości.

Wystawa przedstawia najważniejsze wątki działalności prof. Taylora od czasów gimnazjalnych w Kielcach, przez studia i uzyskanie doktoratu oraz habilitacji w Krakowie, po długie lata spędzone w Poznaniu (wykłady i seminaria, blaski i cienie życia akademickiego, główne osiągnięcia Profesora i jego wychowanków).