Podpisanie porozumienia o współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu

24 marca 2022

W dniu 18 marca podpisane zostało przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka porozumienie o współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Ewą Łozdowską. Jej celem jest realizacja projektu edukacji prawnej, wspieranej przez pracowników Wydziału i realizowanej przy wykorzystaniu zdalnych form nauczania. Aktywność edukacyjna dotycząca m.in. istoty prawa, jego historii, problematyki trójpodziału władzy, budowy aparatu administracyjnego, jak również decentralizacji jako podstawy lokalnej samorządności, podejmowana będzie w ramach wykładów gościnnych i lekcji z uczniami. Opiekunem projektu z ramienia Wydziału jest Pan prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski.