Wystąpienie Prof. UAM dr hab. Barbary Janusz-Pohl podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale XVII, pt.  Edizione Emergenze – Efficienza – Semplificazione: il Test delle Riforme Penali” w Salerno

14 listopada 2022

W dniu 28 października br. Prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale XVII, pt.  Edizione Emergenze – Efficienza – Semplificazione: il Test delle Riforme Penali”, zorganizowanej przez Departament Studiów Prawniczych Uniwersytetu w Salerno. Podczas międzynarodowej konferencji wygłosiła referat nt. Criminal Responsibility sensu largo of Public Agents- Polish Perspective. Konferencja była podzielona na dwa panele: w ramach pierwszego panelu (Efficienza del Processo Penale: la Riforma “Cartabia”) referaty wygłaszali włoscy praktycy oraz przedstawiciele doktryny, zaś drugi panel (Semplificazione Amministrativa e Diritto Penale: Idee a Confronto) zgromadził prelegentów z Włoch, Polski, Brazylii oraz Chin. Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy związani z m. in. Uniwersytetem w Salerno, Universytetem „Parthenope” w Neapolu czy Uniwersytetu w Tianjin.