Wyniki VIII edycji konkursu Study@research

16 stycznia 2024

Miło nam poinformować, że aż 8 projektów badawczych przygotowanych przez studentki i studentów Wydziału Prawa i Administracji uzyskało finansowanie w VIII edycji konkursu Study@research.

Nagrodzone projekty to:

  • „Możliwości rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych przed polskim oraz niemieckim Urzędem Patentowym”, projekt indywidualny: Monika Bittner, Collegium Polonicum Słubice, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Piątek,
  • „Wybrane prawne aspekty zalesiania prywatnych gruntów rolnych ze środków unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”, projekt indywidualny: Ada Dobkowska, opiekun: prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń,
  • „Czy proces karny potrzebuje ławników? – analiza zagadnienia”, projekt indywidualny: Tomasz Iwanowski, opiekun: dr Piotr Karlik,
  • „»Otwartość« administracji publicznej na potrzeby obywatela w dobie postcovidowej”, projekt indywidualny: Natalia Kiziuk, opiekun: dr Marcin Princ,
  • „Procedura przyjmowania nowych roszczeń i konsolidacji toczących się postępowań przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej”, projekt zespołowy: Gabriela Krawczyk, Julia Frankiewicz, Zuzanna Rubaszewska, Mikołaj Piekutowski, Dorota Piechowiak, Natalia Przewoźniak, opiekun: dr Filip Balcerzak,
  • „Wybrane aspekty implementacji Dyrektywy PE i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w polskim i niemieckim porządku prawnym”, projekt indywidualny: Karol Maćkowiak, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Piątek,
  • „Funkcjonowanie porozumień procesowych w polskim porządku prawnym w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi przez ustawodawstwo niemieckie”, projekt indywidualny: Klaudia Modrzejewska, opiekun: dr Piotr Karlik,
  • „Prawne i etyczne aspekty terapii daremnej w ujęciu prawnoporównawczym”, projekt zespołowy: Natalia Robak, Oliwia Czajkowska, opiekun: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska.

Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Study@research to konkurs skierowany do studentów studiów magisterskich, którego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych. Więcej informacji o konkursie: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research. Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona 26.02.2024 r.