Studentka naszego Wydziału laureatką konkursu BESTtStudentGRANT

16 stycznia 2024

Z radością informujemy, że 10 stycznia 2024 r. rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu grantowego BESTStudentGRANT. Wśród 13 nagrodzonych projektów badawczych znalazł się projekt studentki naszego Wydziału Pani Ellen Kuźmy. Projekt zatytułowany „Paradoksy prawnej pozycji kobiety w antycznym Rzymie a feministyczna analiza prawa” realizowany będzie pod opieką prof. dr hab. Wojciecha Dajczaka.

Konkurs BESTStudentGRANT (realizowany w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”) skierowany jest do studentek i studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy nie posiadają tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

Więcej informacji o konkursie BESTtStudentGRANT znajduje się  na stronie https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1