Wspólny projekt Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii i Kognitywistyki po raz trzeci Laureatem Konkursu projakościowego!!

31 stycznia 2023

Wkrótce na Wydziale ponownie odbędą się warsztaty z komunikacji w konflikcie i mediacji.

Projekt pt. „Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej”, zgłoszony przez nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki po raz kolejny znalazł uznanie Komisji Konkursowej Konkursu projakościowego organizowanego w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach zainteresowani studenci dwóch ostatnich lat wszystkich kierunkow studiów będą mieli okazję – po okiem psychologów i mediatorów – nabyć umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy mediatora. Warsztaty będą obejmować trzy bloki tematyczne: 1. Zachowania stron konfliktu i komunikacja w konflikcie; 2. Techniki mediacyjne i sposób prowadzenia mediacji; 3. Sporządzanie ugód mediacyjnych.

Pomysłodawczynią projektu jest Pani prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, kierownik Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA.