Wręczenie nagród w Wydziałowym Konkursie Prawa Podatkowego

20 czerwca 2023

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach Wydziałowego Konkursu Prawa Podatkowego, który został zorganizowany przez Zakład Prawa Finansowego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Konkurs stanowił część większego projektu Forum Współpracy Środowisk Prawa Podatkowego.

Konkurs polegał na symulacji rozprawy przed sądem administracyjnym, w której studenci mieli za zadanie przygotować skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub przedstawić opinię o braku podstaw do wniesienia skargi, prezentując ją w formie ustnej.

Zwycięzcą konkursu został Pan Jakub Balmowski, a na kolejnych miejscach uplasowali się Pani Katarzyna Paździorko, natomiast trzecie miejsce przypadło Panu Jędrzejowi Owocowi. Studenci otrzymali nagrody pieniężne, vouchery na szkolenia, nagrody rzeczowe oraz możliwość uczestniczenia w praktykach.

Nagrody wręczali przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, Dariusz Strugliński – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Remigiusz Pytlik –Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Mariusz Noworyta – Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zakład Prawa Finansowego reprezentowali jego kierownik prof. dr hab. Dominik Mączyński i dr Edgar Drozdowski.

Organizatorzy podziękowali studentom za udział w konkursie i życzyli dalszego rozwoju oraz osiągnięć na gruncie teorii i praktyki stosowania prawa podatkowego.