Absolutoria WPiA UAM 2023

19 czerwca 2023

W dniu 18 czerwca br. odbyły się uroczystości absolutoryjne.

Podczas uroczystości Absolwenci, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre oceny z pracy dyplomowej, odebrali gratulacje i nagrody książkowe z rąk Kierowników studiów. Władze Wydziału nagrodziły również osoby aktywnie zaangażowane w działalność samorządu studenckiego oraz starostów poszczególnych kierunków, doceniając ich pracę na rzecz społeczności studentów.

Naszym Absolwentkom i Absolwentom – rocznik 2023 – serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!