Webinarium „Nowa przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym w świetle implementacji dyrektywy (UE) 2019/1023″

8 czerwca 2022

W dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się seminarium mediacyjne w formie webinarium pt. „Nowa przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym w świetle implementacji dyrektywy (UE) 2019/1023”. Współorganizatorami seminarium są: Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UAM, Krajowa Izba doradców Restrukturyzacyjnych, Polskie Centrum mediacji Oddział w Poznaniu oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Program:

10.00 – 10.10 Otwarcie

10.10 – 10.40 Prezentacja projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe.

Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości). Dyrektywa te weszła w życie z dniem 16 lipca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane są do przyjęcia implementujących je przepisów do dnia 17 lipca 2022 r.

Prelegent : Karol Tatara – Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, Prodziekan ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda. Uczestniczy w procesie legislacyjnym.

10.40 – 11.00

Komentarz do projektu ustawy

Prelegent : Ryszard Rakower – Sędzia XI Wydziału Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

11.00 – 11.20

Komentarz do projektu ustawy

Prelegent : Jacek Kieruj – Stały Mediator Sądowy, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, członek Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów w Poznaniu.

11.20 – 11.30

Przerwa

11.30 – 12.00

Panel dyskusyjny z udziałem Prelegentów

Link do rejestracji: https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/nowa-przestrzen-dla-mediacji-w-postepowaniu-upadlosciowym-i-restrukturyzacyjnym/register