Konferencja pt. „Rola organizacji międzynarodowych w ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Refleksje na tle jubileuszu pięćdziesięciolecia przyjęcia Konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.”

8 czerwca 2022

Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wsparciem Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem: „Rola organizacji międzynarodowych w ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Refleksje na tle jubileuszu pięćdziesięciolecia przyjęcia Konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.”

Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca 2022 roku w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu, al. Niepodległości 53 (s. ETA). 

Osoby zainteresowane udziałem biernym w konferencji stacjonarnie lub on-line zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza: https://forms.office.com/r/m61bZQ9fWm

Impulsem dla zorganizowania wydarzenia jest przypadająca w listopadzie bieżącego roku pięćdziesiąta rocznica przyjęcia konwencji UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Prawna ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego powinna stanowić jeden z priorytetów współpracy społeczności międzynarodowej i przynosić realne efekty zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i politycznym. Okres, który upłynął od przyjęcia wspomnianej konwencji jest już na tyle długi, że możliwe jest dokonanie realnej oceny na ile zawarte w niej regulacje wpłynęły na kształt i poziom prawnej ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, zarówno w ujęciu uniwersalnym, jak i regionalnym.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych problemów prawnej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które znajdują odzwierciedlenie także w polskim systemie ochrony dziedzictwa narodowego. Zaakcentowana w tytule konferencji rola organizacji międzynarodowych sygnalizuje, że zakres poruszanych zagadnień nie będzie wyznaczany wyłącznie działalnością UNESCO, ale obejmie też funkcjonowanie innych organizacji międzynarodowych, a także formy współpracy regulowane poza postanowieniami Konwencji z 1972 roku.