VII Ogólnopolski konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym

27 maja 2024

24 maja br. odbył się VII Ogólnopolski konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym, którego idea powstała z myślą o rozwijaniu naukowych zainteresowań studentów i studentek prawa w zakresie postępowania cywilnego. Zaszczyt organizowania tegorocznej edycji konkursu przypadł Zakładowi Postępowania Cywilnego WPiA UAM. Konkurs odbywa się pod stałym partonatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Zmagania 31 studentów i studentek wyłonionych w ramach eliminacji przeprowadzonych na 16 uniwersytetach oceniało Jury, do którego tworzenia zaproszenie przyjęli: prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk jako Przewodniczący (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UG dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański), prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki), prof. UW dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki), dr Krzysztof Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Zgodnie z regulaminem konkursu, Jury wyłoniło trzech laureatów. Laureatem I miejsca został Pan Przemysław Kolanek (Uniwersytet Warszawski), laureatem II miejsca – Pan Damian Błaszka (Uniwersytet Jagielloński), a laureatem III miejsca – Pan Tomasz Garstka (Uniwersytet Jagielloński).

Konkurs wsparli: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu, wydawnictwo C.H. Beck, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Prorektor UAM ds. studenckich prof. dr hab. Joanna Wójcik

Dziękujemy Jury za czas i wysiłek włożony w wyłonienie laureatów konkursu.
Partnerom konkursu dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu zapewniliśmy nagrody i komfortowy przebieg konkursu.
Wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!
Cieszymy się, że mogliśmy gościć wszystkich Państwa na WPiA UAM w Poznaniu!