Ogólnopolski konkurs na glosę z postępowania cywilnego

27 maja 2024

W bieżącym roku akademickim Zakład Postępowania Cywilnego WPiA UAM przeprowadził I edycję Ogólnopolskiego konkursu na glosę z postępowania cywilnego.

Jury konkursu, w składzie: prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki), prof. UW dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski), prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński), prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski), jednogłośnie wyłoniło laureatów konkursu.

Ogłoszenia wyników konkursu 24 maja w Auli prof. Ziembińskiego dokonał Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. UAM dr hab. Marcin Walasik. Nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo Currenda zdobyli:

Laureatka II miejsca ex aequo – Joanna Walkowiak (Uniwersytet Warszawski),

Laureat II miejsca ex aequo – Bartosz Buniowski (Uniwersytet Warszawski),

Laureat III miejsca – Oliver Zaniewski (Uniwersytet Warszawski).

Ze względu na edukacyjną funkcję konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowaną przez komisję konkursową, krótką informację zwrotną na temat swojej glosy. 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wkład włożony w przygotowanie prac konkursowych!